ผู้เล่นออนไลน์อยู่
9 คน

# ผู้เล่น จำนวน
1 user GTH_BOOK3719 80฿
2 user GTH_BOOK3719 100฿
3 user Sukrit4756 10฿
4 user poppylove112 100฿
5 user Sh1l31 300฿

# ผู้เล่น จำนวน
1 user MAILJR 30,000 ฿
2 user kurochiji 27,206 ฿
3 user kkuyggo 11,020 ฿
4 user rebornvongola 6,240 ฿
5 user BlueBird 5,900 ฿
Hot items | สินค้าที่นิยม
Pokemon(Shiny) Key
ราคา 10.00 P
เซิร์ฟ: Pixelmon
Pokemon Key
ราคา 5.00 P
เซิร์ฟ: Pixelmon
Package Gen 6-8
ราคา 9999.00 P
เซิร์ฟ: Pixelmon
จำกัดการซื้อต่อคน : 1 คน
จำกัดการซื้อทั้งหมด : 0/5
60 Token
ราคา 50.00 P
เซิร์ฟ: Pixelmon
Aura Key
ราคา 100.00 P
เซิร์ฟ: Pixelmon
Rank Premium 15 Days
ราคา 300.00 P
เซิร์ฟ: Pixelmon
Social Media | ช่องทางการติดต่อ